Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

TEMATICKÁ OBLAST E.5:

TEMATICKÁ OBLAST E.5: RŮZNORODÁ SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 6.7 PRIORITNÍ OBLAST F: PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE TEMATICKÁ OBLAST F.1: VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ SPOLUPRÁCE TEMATICKÁ OBLAST F.2: STATISTIKA IMPLEMENTACE ZÁVÉR

Příloha 6.3.2 Vize Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území.