Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.2 Cele rozwoju priorytetu 2 3.2.1 Komunikacja Euroregion Neisse-Nisa-Nysa znajduje się w punkcie przecięcia ważnych osi komunikacyjnych. Zagęszczenie sieci transportowej i komunikacyjnej jest zróżnicowane we wszystkich trzech krajach. Poza tym istnieją różnice jakościowe. Dobrze rozbudowana transgraniczna sieć transportowa i komunikacyjna jest warunkiem rozwoju gospodarczego całego regionu. Cele: • Rozwój sprawnych, transgranicznych połączeń komunikacyjnych (np. rozbudowa B 178 nowa - I35) • Rozbudowa zintegrowanej, odpowiadającej potrzebom, transgranicznej lokalnej komunikacji publicznej / kolei regionalnej • Stworzenie dodatkowych, dostosowanych do potrzeb przejść granicznych oraz mostów granicznych • Poprawa włączenia do sieci transeuropejskich (ruch turystyczny i transport towarów) • Rozbudowa odcinka linii kolejowej Cottbus–Görlitz–Liberec ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Zittau–Hradek n. N., elektryfikacja odcinka Wegliniec–Görlitz– Drezno • Stworzenie nowej i lepszej promocji istniejących ofert transportowych i komunikacyjnych o zasięgu ponadkrajowym poprzez atrakcyjne transgraniczne taryfy, m.in. dzięki udoskonaleniu biletów EURO-NYSA Strona 14 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.2.2 Kultura Należy utrzymać i dalej rozwijać historycznie ukształtowany, różnorodny krajobraz kulturowy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, wykształcenia tożsamości regionalnej oraz w charakterze potencjału lokalizacyjnego dla życia i pracy, jak i w charakterze znaczącego potencjału rozwoju turystycznego. Do koncepcji rozwojowych należy włączyć transgranicznie kulturę serbołużycką jako osobliwość Łużyc Górnych. Cele: • Poprawa wymiany socjalno-kulturowej • Wspieranie i finansowanie transgranicznego połączenia ofert edukacyjnych i kulturalnych • Pielęgnacja i utrzymanie wspólnego dziedzictwa kulturowego (np. transgranicznego krajobrazu domów przysłupowych, parków i ogrodów) • Ponadpokoleniowy przekaz kulturowy, jako zadanie edukacyjne i zapewnienie jakości i różnorodności kulturowej • Rozbudowa trwałych struktur, które silniej koncentrują zasoby i umożliwiają efektywne korzystanie z nich w celu długotrwałego ulepszania koordynacji projektów Strona 15 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung