Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Dokument został opracowany i zredagowany przez: Powiat Görlitz, Wydział Rozwoju Powiatu (Koordynacja) Powiat Bautzen Euroregion Neisse e. V. Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce - Dolny Śląsk Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Strona 2 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Spis treści 1. WPROWADZENIE ........................................................................................................................................ 4 1.1 SYTUACJA WYJŚCIOWA............................................................................................................................... 5 1.2 METODYKA OPRACOWANIA GŁÓWNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ....................................................................... 6 2. OCENA PRIORYTETÓW TRANSGRANICZNYCH ...................................................................................... 8 3. TRANSGRANICZNE CELE ROZWOJU ....................................................................................................... 9 3.1 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 1 ................................................................................................................... 9 3.1.1 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................... 9 3.1.2 Turystyka........................................................................................................................................ 11 3.1.3 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) ................................................................... 12 3.1.4 Spotkania mieszkańców i instytucji ................................................................................................ 13 3.2 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 2 ................................................................................................................. 14 3.2.1 Komunikacja .................................................................................................................................. 14 3.2.2 Kultura ............................................................................................................................................ 15 3.3 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 3 ................................................................................................................. 16 3.3.1 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych ................................. 16 3.3.2 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.............................................. 17 3.3.3 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność ....................................................................................... 18 3.3.4 Energia, ochrona klimatu ............................................................................................................... 19 3.4 CELE ROZWOJU PRIORYTETU 4 ................................................................................................................. 20 3.4.1 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne ....................................................................... 20 3.4.2 Technologia informacyjna i komunikacyjna ................................................................................... 21 4. CECHY SZCZEGÓLNE FINANSOWANIA MAŁYCH PROJEKTÓW ........................................................ 22 5. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY ....................................................................................................... 24 6. ZAŁĄCZNIK ................................................................................................................................................ 25 6.1 MACIERZE OCENY .................................................................................................................................... 25 6.1.1 Macierz oceny Powiatu Görlitz....................................................................................................... 25 6.1.2 Macierz oceny Powiatu Bautzen .................................................................................................... 25 6.2 MACIERZE PRIORYTETÓW POWIATÓW GÖRLITZ I BAUTZEN ......................................................................... 25 6.3 FRAGMENTY STRATEGII EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (CZĘŚĆ CZESKO-POLSKA) ............................... 25 6.3.1 Spis treści....................................................................................................................................... 25 6.3.2 Wizja .............................................................................................................................................. 25 6.4 PROPOZYCJA HARMONIZACJI .................................................................................................................... 25 Strona 3 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Strategie / Planung