Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.4 Cele rozwoju priorytetu 4 3.4.1 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne Na rozwój Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, obok lokalnych mocnych i słabych stron, wywierany jest zasadniczo wpływ ze strony nadrzędnych warunków ramowych na płaszczyźnie regionalnej, europejskiej i globalnej. Porozumienie pomiędzy krajami jest konieczne dla długoterminowego i zrównoważonego planowania, które prowadzi do rozszerzenia zalet lokalizacyjnych i zysków z wydajności w obszarze granicznym. Cele: • Identyfikacja wspólnych priorytetów oraz celów rozwojowych w obszarze granicznym • Wypracowanie wspólnych koncepcji rozwoju • Budowa i rozbudowa wspólnej podstawowej bazy danych • Ulepszenie procesów uzgadniania (np. w planowaniu zabudowy, infrastrukturze, elektrowniach wiatrowych, targach hurtowników) • Rozpoznanie nowych pól działania przy pomocy modelowych przedsięwzięć z uwzględnieniem szczególnych sytuacji • Dostosowanie korzystania z terenów zalewowych do zagrożeń spowodowanych przez powódź przy działaniach inwestycyjnych • Budowa i rozbudowa struktur w celu poprawy transgranicznej komunikacji i przepływu informacji Strona 20 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.4.2 Technologia informacyjna i komunikacyjna Postępowy rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych jest wyzwaniem dla wszystkich obszarów życia publicznego. Szczególnie w bezpośrednim obszarze granicznym istnieje potrzeba uzgodnień. Nowoczesna informacja i komunikacja stanowi przesłankę wydajnej i transgranicznej kooperacji. Cele: • Budowa i rozbudowa niezbędnej infrastruktury • Stworzenie wszędzie dostępnej i sprawnej sieci komunikacyjnej • Stworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań dla poprawy infrastruktury komunikacyjnej Strona 21 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung