Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 5. Podsumowanie i perspektywy Już na początku lat 90-tych XX wieku wykrystalizowały się pierwsze założenia współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. W ostatnich 20 latach obserwuje się przy tym nieprzerwany proces rozwoju. Mimo wielu pozytywnych działań na rzecz rozwoju, należy określić jeszcze kilka deficytowych tematów. Zadaniem niniejszego dokumentu jest zidentyfikowanie tych luk oraz zorientowane na cel sterowanie przyszłym rozwojem strony niemieckiej, czeskiej i polskiej przy pomocy trójstronnej wspólnej strategii. Dlatego też w ramach przygotowań niniejszego dokumentu opracowano szczegółową analizę SWOT na podstawie posiadanych istotnych opracowań, strategii oraz tekstów ustaw ze wszystkich trzech krajów. Przy pomocy analizy zdefiniowano główne kierunki działań dla współpracy transgranicznej oraz w związku z tym przedyskutowano i uzupełniono je w ramach stworzonej w tym celu grupy roboczej. Następnie ustalono priorytety głównych kierunków działań przy pomocy macierzy oceny w kontekście strategicznych celów powiatów. W wyniku tego postępowania powstało zestawienie głównych kierunków działań z przynależącymi do tego celami rozwoju dla strony niemieckiej Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. W kompetentnych politycznych gremiach powiatów zostało ono zaprezentowane, przedyskutowane i zatwierdzone. Podobny proces miał miejsce również po stronie czeskiej i polskiej. Niniejszy dokument stanowi wspólną podstawę obu powiatów dla przygotowania transgranicznych programów operacyjnych Saksonia-Polska oraz Saksonia-Czechy 2014-2020. Jako następny krok przewidziano harmonizację wszystkich dokumentów i koncepcji w ramach wspólnej trójnarodowej strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Powinna ona zawierać plan działania z konkretnymi przedsięwzięciami, względnie projektami. Opracowanie wspólnego dokumentu przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ma stanowić przy tym podstawę pod kompleksowy proces wdrażania strategii. Odpowiednia propozycja harmonizacji zawarta jest w załączniku. Bernd Lange Starosta Powiat Görlitz Michael Harig Starosta Powiat Bautzen Strona 24 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 6. Załącznik 6.1 Macierze oceny 6.1.1 Macierz oceny Powiatu Görlitz 6.1.2 Macierz oceny Powiatu Bautzen 6.2 Macierze priorytetów Powiatów Görlitz i Bautzen 6.3 Fragmenty strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (część czeskopolska) 6.3.1 Spis treści 6.3.2 Wizja 6.4 Propozycja harmonizacji Strona 25 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung