Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Załącznik 6.2 Macierz

Załącznik 6.2 Macierz priorytetów Powiatów Görlitz i Bautzen Tematy Priorytety transgraniczne Powiatu Ziemskiego Bautzen (LK BZ) (0-5) Priorytety transgraniczne Powiatu Ziemskiego Görlitz (LK GR) (0-5) Wspólne priorytety współpracy transgranicznej Powiatu Ziemskiego Görlitz (LK GR) i Powiatu Ziemskiego Bautzen (LK BZ) Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona 5 5 5 przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna oraz infrastruktura / zwalczanie ubóstwa) Turystyka 5 5 5 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) 4 5 5 People-to-people (spotkania, przykładowo w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca 5 4 5 partnerska) Komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna) 4 4 4 Kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty) 4 4 4 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 3 3 3 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w 3 3 3 branży handlowej/promocja gospodarki (wspólne uzgodnienia), rynek pracy Nauka, badania i rozwój, innowacyjność 3 3 3 Energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem emisji CO2) 2 3 3 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne 2 2 2 Technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki Internet) 2 2 2 Wyjaśnienie skali priorytetów 0-5 0 Brak priorytetu 1 Bardzo niski priorytet 2 Niski priorytet 3 Średni priorytet 4 Wysoki priorytet 5 Bardzo wysoki priorytet

Strategie / Planung