Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Załącznik 6.3.1

Załącznik 6.3.1 FRAGMENTY STRATEGII EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (CZĘŚĆ CZESKO- POLSKA ) SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2. PROCES OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU NYSA 2014-2020 2.1 PROCEDURA OPRACOWANIA I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2.2 GREMIA W STRATEGII I ICH ROLA 3. ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POLSKIEJ I CZESKIEJ CZĘŚCI ERN 3.1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 3.2 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO, SYTUACJA NA RYNKU PRACY 3.3. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA 3.4 GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TURYSTYKA 3.5 ŚRODOWISKO 3.6. BEZPIECZEŃSTWO 3.7 KULTURA I EDUKACJA 4. ANALIZA SWOT 4.1 DZIEDZINA PRIORYTETOWA: A KOMUNIKACJA TRANSPORTOWA 4.2 DZIEDZINA PRIORYTETOWA: B GOSPODARKA I TURYSTYKA 4.3 DZIEDZINA PRIORYTETOWA: C ŚRODOWISKO 4.4 DZIEDZINA PRIORYTETOWA: D BEZPIECZEŃSTWO 4.5 DZIEDZINA PRIORYTETOWA: E KULTURA I EDUKACJA 5. WIZJA I CELE STRATEGICZNE 5.1 WIZJA EUROREGIONU NYSA 5.2 DZIEDZINY PRIORYTETOWE 6. DZIEDZINY PRIORYTETOWE, DZIEDZINY TEMATYCZNE I DZIAŁANIA PRIORYTETOWE 6.1 STRUKTURA DZIEDZIN PRIORYTETOWYCH ORAZ ICH SPECYFIKACJA DO DZIEDZIN TEMATYCZNYCH I DZIAŁAŃ PROROZWOJOWYCH 6.2 DZIEDZINA PRIORYTETOWA A: KOMUNIKACJA TRANSPORTOWA DZIEDZINA TEMATYCZNA A.1: KOMUNIKACJA DROGOWA DZIEDZINA TEMATYCZNA A.2: KOMUNIKACJA KOLEJOWA 6.3 DZIEDZINA PRIORYTETOWA B: GOSPODARKA I TURYSTYKA DZIEDZINA TEMATYCZNA B.1: GOSPODARKA DZIEDZINA TEMATYCZNA B.2: TURYSTYKA DZIEDZINA TEMATYCZNA B.3: ENERGETYKA 6.4 DZIEDZINA PRIORYTETOWA C: ŚRODOWISKO DZIEDZINA TEMATYCZNA C.1: CZYSTA NYSA DZIEDZINA TEMATYCZNA C.2: LASY 6.5 DZIEDZINA PRIORYTETOWA D: BEZPIECZEŃSTWO DZIEDZINA TEMATYCZNA D.1: ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE DZIEDZINA TEMATYCZNA D.2: RATOWNICTWO MEDYCZNE DZIEDZINA TEMATYCZNA D.3: ZDROWIE PUBLICZNE 6.6 DZIEDZINA PRIORYTETOWA E: KULTURA I EDUKACJA DZIEDZINA TEMATYCZNA E.1: EDUKACJA DZIEDZINA TEMATYCZNA E.2: BIBLIOTEKI DZIEDZINA TEMATYCZNA E.3: ZABYTKI

DZIEDZINA TEMATYCZNA E.4: HISTORIA DZIEDZINA TEMATYCZNA E.5: RÓŻNORODNA WSPÓŁPRACA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 6.7 DZIEDZINA PRIORYTETOWA F: TWORZENIE WARUNKÓW NA RZECZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY DZIEDZINA TEMATYCZNA F.1: TWORZENIE I WZMACNIANIE POWIĄZAŃ TRANSGRANICZNYCH DZIEDZINA TEMATYCZNA F.2: STATYSTYKA WDRAŻANIE ZAKOŃCZENIE

Strategie / Planung