Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Załącznik 6.3.2 Wizja

Załącznik 6.3.2 Wizja Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jest to obszar, który rozwija się dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami i ludźmi w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Dzięki temu jego mieszkańcy korzystają ze wszystkich udogodnień i możliwości jakie daje im położenie obszaru przygranicznego.

PL/CZ DE/CZ/PL DE 1 2 3 A. Gospodarka i turystyka A. Gospodarka i turystyka A. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie podstawowych potrzeb E. Transport i komunikacja G. Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych B. Transport i komunikacja B. Transport i komunikacja B. Turystyka F. Kultura H. Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw C. Środowisko C. Środowisko i ochrona klimatu C. Uczenie się przez całe życie (edukacja, podnoszenie kwalifikacji) I. Energia i Ochrona klimatu D. Bezpieczeństwo A. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie podstawowych potrzeb D. Spotkania mieszkańców i instytucji J. Nauka, badania i rozwój, innowacyjność E. Kultura i edukacja E. Kultura, edukacja i nauka F. Wspieranie współpracy transgranicznej F. Wspieranie współpracy transgranicznej

Strategie / Planung