Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

6 Implementace Hlavním

6 Implementace Hlavním nástrojem implementace strategie bude tzv. akční plán. Smyslem akčního plánu je vytipovat v rámci navržené strategie konkrétní aktivity (pilotní projekty), jejichž realizace by nejvíce přispěla k dosažení stanovených cílů. Akční plán bude k dispozici v elektronické podobě na stránkách Euroregionu. Každý z projektů by měl být rozpracován v následujících oblastech: • Název projektu • Potencionální vedoucí partner a partneři projektu • Popis projektu (aktivity, cílové skupiny, výstupy) • Cíle projektu • Náklady projektu • Doba trvání projektu (harmonogram) • Možné zdroje financování Závěr Strategie rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa má přispět k dalšímu systematickému rozvoji spolupráce v našem společném trojzemí. Definuje oblasti, ve kterých má rozvoj přeshraniční spolupráce největší přidanou hodnotu. Pro každou tematickou oblast jsou definovány cíle a navržena opatření k jejich dosažení. Dokument vznikal třístranně ve spolupráci s odborníky a subjekty zapojenými do přeshraniční spolupráce. Představuje důležitý podklad pro definování priorit a přeshraničních projektů v operačních programech na léta 2014–2020. Partneři Dokument vznikl díky konstruktivní spolupráci následujících partnerů: CZ • Liberecký kraj • Členové odborných skupin EUREX Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa PL • členské obce a okresy polské strany ERN (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa) DE • Landkreis Görlitz • Landkreis Bautzen • Regionaler Planungsverband Oberlausitz – Niederschlesien • Marketing-Gesellschaft, Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische, Oberlausitz mbH • ZVON – Verkehrsverbund, Oberlausitz-Niederschlesien GmbH • Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V. • Pontes • Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH • DGB-Bezirk Sachsen • Bauernverband Oberlausitz e.V. • Technische Universität Dresden • Richter + Kaup Ingenieure I Planer • Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Görlitz • Hochschule Zittau/Görlitz • Handwerkskammer Dresden • Industrie- und Handelskammer Dresden • Industrie- und Handelskammer Dresden Geschäftsstelle Zittau • Internationales Hochschulinstitut Zittau • ILE-Koordinierungsbüro c/o Gemeindeverwaltung Kirschau • ILE Gebiet Lausitzer Seenland /Grontmij GmbH Niederlassung Rietschen • TGG „Feriengebiet Oberlausitzer Bergland“ e. V. • TGG Naturpark Zittauer Gebirge/ Oberlausitz e.V. • ILE Gebiet Naturpark Zittauer Gebirge / Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 34 strategie ern 2014–2020

Strategie / Planung