Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

1 Úvodní slovo

1 Úvodní slovo Prezídia Euroregionu Úvod Spíše než o klasickou strategii rozvoje přeshraničního území se jedná o strategii rozvoje přeshraniční spolupráce v území a to v oblastech, kde tato spolupráce má největší přínosy. Cílem této strategie je: přednosta Berndt Lange (D) hejtman Martin Půta (CZ) primátor Piotr Roman (PL) Přeshraniční spolupráce se v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa úspěšně rozvíjí přes dvě desetiletí. Právě výročí 20 let spolupráce v trojzemí Německa, České republiky a Polska bylo impulsem jednak k hodnocení dosavadní spolupráce, ale i pro stanovení nových cílů do budoucna. Právě v tomto období bylo rozhodnuto zpracovat strategii rozvoje spolupráce, kterou držíte v ruce. Věříme, že nám pomůže rozvíjet vzájemnou spolupráci způsobem, který zlepší životní podmínky obyvatel našeho Euroregionu. • Stanovit priority spolupráce v rámci Euroregionu – tj. stanovit jasné oblasti, ve kterých má být další spolupráce v rámci ERN rozvíjena a Euroregionem jako institucí podporována. Tyto priority jsou stanoveny i pro každou tematickou oblast, ve které fungují pracovní skupiny. • V co možná největší míře ovlivnit nastavení pravidel pro podporu přeshraniční spolupráce a konkrétních programů přeshraniční spolupráce na období 2014–2020 týkajících se území ERN. Tato strategie definuje priority spolupráce na období shodné s programovacím obdobím EU. ERN je zapojen do přípravy budoucích programů a je tak schopen poskytnout údaje za své území jak do analytické, tak do návrhové části budoucích programů. • Identifikovat v území pilotní projekty a připravit je k podpoře již na samém počátku programovacího období. I když je možné, že ne všechny projekty a oblasti budou způsobilé k podpoře z budoucích programů přeshraniční spolupráce, bude se ERN snažit tyto projekty podporovat z jiných dotačních programů či prostředků dalších institucí. V akčním plánu pak mohou být definovány konkrétní pilotní projekty, do kterých mohou být dle příslušných kompetencí zapojeni různí partneři. Některé projekty týkající se především vytváření vhodných podmínek pro spolupráci může realizovat přímo Euroregion jako instituce, některé projekty pak mohou realizovat obce, okresy či kraj a některé další instituce působící na území Euroregionu. V některých oblastech bude naopak spočívat role Euroregionu a jeho členů spíše ve snaze ovlivnit národní legislativu či iniciovat potřebné mezinárodní smlouvy důležité pro rozvoj spolupráce. 4 strategie ern 2014–2020 5

Strategie / Planung